Eğitim Sistemimiz

YAPA eğitim programını, doğa temelli Türkçe, matematik, fen ve sanat alanlarında okul öncesi eğitimine yeni bir bakış açısı ve tecrübe getiren uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Program her çocuğu farklı bir birey olarak kabul ederken, uygulamalar esnasında somut ve gerçek malzemeler kullanmayı öngörmektedir. Değerler her yerde prensibi savunulurken, özgür seçimlere olanak sağlanmıştır. Beş duyu aktif bir şekilde kullanılarak, oyun yoluyla öğretim esas alınmış ve ifade ve yorum yeteneği desteklenmiştir. Keşfetmenin gücüne inan, kendine özgü ve çocuğu merkeze alan bir program olarak tanımlayabiliriz.

Öğrencilerimizin doğum tarihlerine göre belirlediğimiz üç farklı grupta, farklı eğitim setleri ve teknikleri ile uygulamaktayız.